HomeContactEnglishहिन्दी
21 செப்டம்பர்: உலக அமைதி தினம்
முக்கிய நாட்கள்
21 செப்டம்பர்: உலக அமைதி தினம்
September 21, 2021
1 min
English
  • ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 21 உலக அமைதி தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
  • 24 மணி நேர அகிம்சை மற்றும் போர் நிறுத்தத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் அமைதிக்கான இலட்சியங்களை வலுப்படுத்த உலகம் முழுவதும் இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.

Tags

போர் நிறுத்தம்சர்வதேச அமைதி தினம்அகிம்சை
Previous Article
இந்தியா கோவிட்-19 தடுப்பூசி ஏற்றுமதியை மீண்டும் தொடங்குகிறது

Related Posts

18 செப்டம்பர்: சர்வதேச சிவப்பு பாண்டா தினம்
September 18, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media