HomeContactEnglishहिन्दी
18 செப்டம்பர்: உலக மூங்கில் தினம்
முக்கிய நாட்கள்
18 செப்டம்பர்: உலக மூங்கில் தினம்
September 18, 2021
1 min
English
  • ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 18 உலக மூங்கில் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
  • இந்த நாள் மூங்கில் நன்மைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு அன்றாட பொருட்களில் அதன் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
  • மூங்கில் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக முக்கியமாக கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Tags

மூங்கில்
Previous Article
இந்தியா ஒரே நாளில் 2.5 கோடி தடுப்பூசிகளை வழங்கியது

Related Posts

21 செப்டம்பர்: உலக அமைதி தினம்
September 21, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media