HomeContactEnglishहिन्दी
வரைபட சேவைகள் உமங்க் செயலியில் அறிமுகம்
தேசிய நடப்பு நிகழ்வுகள்
வரைபட சேவைகள் உமங்க் செயலியில் அறிமுகம்
July 16, 2021
1 min
English
  • வரைபட சேவைகள் உமங்க் மொபைல் செயலியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
  • இந்த சேவையை செயல்படுத்த மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் மேப்மைஇந்தியாவுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.
  • உமங்க் மொபைல் செயலி குடிமக்களின் மொபைல் தொலைபேசிகளில் ஒரே மொபைல் செயலியில் பல முக்கிய அரசு சேவைகளைக் கொண்டுவருகிறது.

Tags

மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்உமங்க்மேப்மைஇந்தியா
Previous Article
வெற்றி தினத்தின் 50 வது ஆண்டு விழாவை சினார் கார்ப்ஸ் அனுசரித்தது

Related Posts

டிஜிட்டல் தளமான கிசான் சரதியை அரசு அறிமுகப்படுத்தியது
July 16, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media