HomeContactEnglishहिन्दी
மவ்யா சுதன் ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த முதல் பெண் போர் விமானி ஆனார்
தற்காப்பு & பாதுகாப்பு
மவ்யா சுதன் ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த முதல் பெண் போர் விமானி ஆனார்
June 23, 2021
1 min
English
  • மவ்யா சுதன் இந்திய விமானப்படையில் (ஐ.ஏ.எஃப்) போர் விமானியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
  • ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த முதல் பெண் போர் விமானி இவர்.

Tags

இந்திய விமானப்படைஜம்மு-காஷ்மீர்போர் விமானி
Previous Article
குஜராத் அரசு மின்சார வாகனங்களுக்கான கொள்கையை அறிவித்தது

Related Posts

பாதுகாப்பு அமைச்கத்தின் ஊழியர்கள் ஒரு நாள் சம்பளத்தை பி.எம். கேர்ஸ் நிதிக்கு வழங்க முடிவு
March 29, 2020
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media