HomeContactEnglishहिन्दी
பிராந்திய மொழிகளில் கற்பிக்கத் தொடங்கும் பொறியியல் கல்லூரிகள்
தேசிய நடப்பு நிகழ்வுகள்
பிராந்திய மொழிகளில் கற்பிக்கத் தொடங்கும் பொறியியல் கல்லூரிகள்
July 21, 2021
1 min
English
  • அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சில் (ஏ.ஐ.சி.டி.இ) 11 தேசிய மொழிகளில் பி.டெக். படிப்புகளை நடத்த அனுமதி அளித்துள்ளது.
  • மேலும், 8 மாநிலங்களில் உள்ள 14 பொறியியல் கல்லூரிகள் அடுத்த கல்வியாண்டிலிருந்து பிராந்திய மொழிகளில் படிப்புகளை வழங்க முடிவு செய்துள்ளன.
  • இந்திய மொழிகளில் படிப்புகளை வழங்குவது தேசிய கல்வி கொள்கை 2020 இன் கீழ் உள்ள பரிந்துரைகளில் ஒன்றாகும்.

Tags

கல்வி கொள்கைதேசிய கல்வி கொள்கை 2020அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்விக் குழு
Previous Article
ஏரியல் ஹென்றி ஹெய்தியின் பிரதமரானார்

Related Posts

நிபுன் பாரத் மெய்நிகர் வெளியீடு
July 05, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media