HomeContactEnglishहिन्दी
டிஜிட்டல் தளமான கிசான் சரதியை அரசு அறிமுகப்படுத்தியது
தேசிய நடப்பு நிகழ்வுகள்
டிஜிட்டல் தளமான கிசான் சரதியை அரசு அறிமுகப்படுத்தியது
July 16, 2021
1 min
English
  • “கிசான் சரதி” என்ற டிஜிட்டல் தளத்தை இந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
  • இந்த தளம் விவசாயிகளுக்கு சரியான நேரத்தில் சரியான தகவல்களை அவர்கள் விரும்பிய மொழியில் பெற உதவும்.
  • இந்த தளத்தை வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம் மற்றும் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் இணைந்து தொடங்கியுள்ளது.

Tags

மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம்
Previous Article
பிராந்திய வான்வழி இணைப்பை அதிகரிக்க எட்டு புதிய விமான வழித்தடங்கள் தொடக்கம்

Related Posts

வரைபட சேவைகள் உமங்க் செயலியில் அறிமுகம்
July 16, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media