HomeContactEnglishहिन्दी
சாம்பியாவின் முதல் ஜனாதிபதி கென்னத் கவுண்டா காலமானார்
இரங்கல்கள்
சாம்பியாவின் முதல் ஜனாதிபதி கென்னத் கவுண்டா காலமானார்
June 19, 2021
1 min
English
  • சாம்பியாவின் முதல் ஜனாதிபதி கென்னத் கவுண்டா காலமானார்.
  • சாம்பியா 1964 ல் இங்கிலாந்திலிருந்து சுதந்திரம் பெற்றது.
  • 1964 முதல் 1991 வரை சாம்பியாவின் ஜனாதிபதியாக பணியாற்றினார்.

Tags

சாம்பியாகென்னத் கவுண்டா
Previous Article
2021 சர்வதேச புக்கர் பரிசு

Related Posts

தலிபான் தாக்குதலில் இந்திய பத்திரிகையாளர் கொல்லப்பட்டார்
July 16, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media