HomeContactEnglishहिन्दी
குஜராத்தில் பாலியா கோதுமை ஏற்றுமதி தொடங்கியது
மாநில நடப்பு நிகழ்வுகள்
குஜராத்தில் பாலியா கோதுமை ஏற்றுமதி தொடங்கியது
July 07, 2021
1 min
English
  • குஜராத் பாலியா கோதுமையை கென்யா மற்றும் இலங்கைக்கு ஏற்றுமதி செய்யத் தொடங்கியுள்ளது.
  • இந்த வகையான கோதுமை புவிசார் குறியீடு (Geographical Indication - GI) சான்றளிக்கப்பட்டதாகும்.
  • இந்த வகை நீர்ப்பாசனம் இல்லாமல் மழைக்காலங்களில் வளர்க்கப்படுகிறது.
  • இந்த முயற்சி இந்தியாவில் இருந்து கோதுமை ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Tags

குஜராத்இலங்கைபுவிசார் குறியீடுபாலியா கோதுமைகென்யா
Previous Article
ஹெய்தி ஜனாதிபதி படுகொலை செய்யப்பட்டார்

Related Posts

குஜராத் அரசு மின்சார வாகனங்களுக்கான கொள்கையை அறிவித்தது
June 23, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media