HomeContactEnglishहिन्दी
கல்வி அமைச்சகம் பாடத்திட்ட கட்டமைப்பிற்கான குழுவை உருவாக்குகிறது
தேசிய நடப்பு நிகழ்வுகள்
கல்வி அமைச்சகம் பாடத்திட்ட கட்டமைப்பிற்கான குழுவை உருவாக்குகிறது
September 22, 2021
1 min
English
  • கல்வி அமைச்சகம் தேசிய பாடத்திட்ட கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக தேசிய வழிநடத்தல் குழுவை உருவாக்கியுள்ளது.
  • தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 ன் முன்னோக்குகளின்படி, இந்தக் குழு பள்ளி கல்வி, ஆரம்பகால குழந்தைப்பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி, ஆசிரியர் கல்வி, மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி ஆகிய நான்கு தேசிய பாடத்திட்ட கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும்.
  • இந்த கட்டமைப்புகள் பல்வேறு பங்குதாரர்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுடன் கலந்துரையாடிய பிறகு இறுதி செய்யப்படும்.

Tags

கல்வி கொள்கைதேசிய கல்வி கொள்கை 2020கல்வி அமைச்சகம்
Previous Article
பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஐநா சுற்றுச்சூழல் விருதை வென்றார்

Related Posts

பிராந்திய மொழிகளில் கற்பிக்கத் தொடங்கும் பொறியியல் கல்லூரிகள்
July 21, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media