HomeContactEnglishहिन्दी
இந்திய அருங்காட்சியகம் கலை டிஜிட்டல் மயமாக்கல்
தேசிய நடப்பு நிகழ்வுகள்
இந்திய அருங்காட்சியகம் கலை டிஜிட்டல் மயமாக்கல்
July 19, 2021
1 min
English
  • பத்து அருங்காட்சியகங்களில் சேகரிப்புகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் பணியை கலாச்சார அமைச்சகம் மேற்கொண்டுள்ளது.
  • இது 2014 முதல் ஜதன் திட்டத்தின் கீழ் செய்யப்படுகிறது.
  • இப்போது 2.8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கலைப் பொருட்களின் படங்கள் இந்த இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் கிடைக்கின்றன - https://museumsofindia.gov.in.

Tags

கலாச்சார அமைச்சகம்
Previous Article
அரசு பால்வள முதலீட்டு முடுக்கி அமைக்கிறது

Related Posts

கலைஞரும் சிற்பியுமான ஷேர் சிங் குக்கல் காலமானார்
January 27, 2020
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media