HomeContactEnglishहिन्दी
ஆஸ்திரேலியா புதர்த்தீ விபத்துக்குப் பிறகு கோவாலா ஆபத்தானதாக பட்டியலிடப்படலாம்
சுற்றுச்சூழல்
ஆஸ்திரேலியா புதர்த்தீ விபத்துக்குப் பிறகு கோவாலா ஆபத்தானதாக பட்டியலிடப்படலாம்
January 13, 2020
1 min
English
  • ஆஸ்திரேலியாவின் புதர்த்தீ விபத்தில் ஏராளமான கோவாலாக்கள் இறந்துள்ளன.
  • கோவாலாக்கள் அழிவாய்ப்பு இனம் (Vulnerable) என்ற தர வரிசையில் இருந்து அருகிய இனம் (Endangered) கீழ் பட்டியலிடப்படலாம், ஏனெனில் அவர்களின் வாழ்விடங்களில் 30% தீவிபத்தால் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
  • இந்த புதர்த்தீ 10 மில்லியன் ஹெக்டேருக்கு மேற்பட்ட நிலங்களை அழித்துள்ளன.
  • இந்த தீவிபத்தில் சுமார் 1.25 பில்லியன் விலங்குகள் இறந்துள்ளன.

Tags

ஆஸ்திரேலியாகோவாலா
Previous Article
உலக எதிர்கால எரிசக்தி உச்சி மாநாடு அபுதாபியில் இன்று தொடங்குகிறது

Related Posts

அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா பாதுகாப்பு கூட்டாண்மையை அறிவித்தது
September 16, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.
Made with in भारत

Language

Englishहिन्दी

Legal Stuff

Social Media